Zakres obowiązków

Osoby, które podejmą pracę poprzez agencję DomiCare-24, zobowiązują się sumiennie wykonywać swoje obowiązki. Zakres czasu wolnego jest ustalany bezpośrednio ze zleceniodawcą. Opieka medyczna nie jest zawarta w umowie.

Zakres obowiązków które wykonuje opiekun/ka zależny jest od stanu zdrowia podopiecznego/j. Obowiazkiem naszych opiekunów/ek jest pomoc w utrzymaniu chigieny osobistej, przy wstawaniu i chodzeniu, prowadzenie gospodarstwa domowego; sprzątanie, odkurzanie, pranie, prasowanie, przygotowywanie posiłków. W kontaktach z podopiecznym ważne jest też wsparcie duchowe, rozmowy, spacery, wspólne oglądanie TV, czytanie gazet, itp.